Tyxo.bg counter

Консултации в областта на строителството


За да подпомогнем своите клиенти в подготовката на тръжни процедури и правилния избор на изпълнител предлагаме редица консултации:

  • за избор на проектант;
  • за избор на независим строителен надзор;
  • консултации, свързани с финансирането на проекта;
  • експертизи на подписани окончателни или предварителни договори;
  • експертиза на инвестиционни проекти в различни фази;
  • отчитане на изпълнени строително-монтажни работи и т.н.

В момента успешно съдействаме на своите клиенти при намирането на нови проекти в страната и чужбина.