Tyxo.bg counter

Управление на проекти

За успешното управление на проектите, стриктно прилагаме утвърдени стандарти и добри практики.

За разрешаването на различни казуси, използваме услугите на изключително опитни консултанти от страната и чужбина.

Управлението на проектите преминава и обхваща всички фази на инвестиционния проект след инициирането му, а именно:

 • планиране;
 • изпълнение;
 • контрол и мониторинг;
 • приключване на проекта,
  като се обхващат всички аспекти и области на управлението:
 • управление на обхвата;
 • управление на разходите;
 • управление на времето;
 • управление на човешките ресурси;
 • управление на рисковете;
 • управление на качеството;
 • управление на връзките и комуникацията;
 • управление на доставките.